Nowości  Bałtyk  Atrakcje  Noclegi    
 


Baltyk.info > Żeglarze i pasażerowie statków pływać mają do Rosji bez wizy

2013-12-15 Żeglarze i pasażerowie statków pływać mają do Rosji bez wizy

Rosja chce, aby odwiedzało ją więcej jachtów i statków. W tym celu żeglarze i turyści przybywający do Rosji na okres krótszy niż 72 godziny na pokładzie statków lub jachtów nie musieliby mieć wizy.

Planowany ruch bezwizowy do 72 godzin pobytu

Żeglarze i pasażerowie statków mają mieć możliwość przebywania na terytorium Federacji Rosyjskiej bez wizy do trzech dni. Pomysł taki jest częścią nowej ustawy obecnie rozważanej przez rząd rosyjski.


Kompas (grafika: SXC, bern161616 (CC))

Obecnie podróżując do Rosji statkiem lub jachtem turyści potrzebują wizy i oficjalnego zaproszenia.


Petersburg wieczorem (grafika: SXC, Maurici (CC))

Miejmy nadzieje, że pomysł Ministerstwa Transportu Rosji stanie się rzeczywistością. Oznaczałoby to możliwość nie tylko zwiększenia liczby turystów morskich, ale także możliwość stworzenia regularnych połączeń przez Bałtyk do rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego (Królewiec/Kaliningrad) czy Sankt Petersburga.


Tor wodny prowadzący do portu morskiego w Kaliningradzie (grafika: Rosmorport)

Już istniejący bezwizowy Mały Ruch Graniczny

Przypomnijmy, że od 27 lipca 2012 roku mieszkańcy polskiej strefy przygranicznej z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim mają możliwość wielokrotnego wjazdu, wyjazdu (lądem) i pobytu w nim. Zapewnia to im to tzw. Mały Ruch Graniczny. Na zasadzie wzajemności także Rosjanie z całego Obwodu mają analogiczną możliwość w Polsce, ale ograniczoną do obszaru strefy przygranicznej.

O zezwolenie na Mały Ruch Graniczny można się starać poprzez rejestrację wniosku na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przez tzw. e-konsulat. Procedura jak w przypadku wniosków o wydanie wiz. Mogą to robić mieszkańcy:

  • województwa pomorskiego: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Gdańsk, miasto Sopot, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski,
  • województwa warmińsko-mazurskiego: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.
Warunkiem jest posiadanie miejsca stałego zamieszkania w powyżej strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Wydane zezwolenie pozwala Polakom i Rosjanom na wjazd i pobyt każdorazowo do 30 dni, licząc od dnia wjazdu. Jednakże łączny okres pobytu nie może przekraczać 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu.

Baltyk.info na serwisach społecznościowych: