Nowości  Bałtyk  Atrakcje  Noclegi    
 


Baltyk.info > Wlew wód z Morza Północnego do Bałtyku

2015-01-14 Wlew wód z Morza Północnego do Bałtyku

Pod koniec 2014 roku, pomiędzy 13 i 26 grudnia nastąpił potężny wlew wód z Morza Północnego do Bałtyku.

Według wstępnych szacunków Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde jest to trzeci, co do wielkości, wlew obserwowany od początku prowadzenia tego typu badań, czyli od 1880 roku. Stwarza on szansę na pozytywne zmiany w natlenieniu Morza Bałtyckiego, co będzie miało także istotne znaczenie dla rybołówstwa na tym akwenie.

Brak wlewów do Bałtyku w ostatnim dziesięcioleciu spowodował wiele niekorzystnych zmian w jego ekosystemie. Duże obszary beztlenowe spowodowały zmiany w stanie zasobów ryb, w szczególności dorsza ograniczając m.in. obszar jego występowania czy odbywanie tarła.

Ważne jest, jak daleko przemieszczą się wody wlewu, czy dotrą do Głębi Gdańskiej, a może także Gotlandzkiej. Jeśli tak, obszary te będą mogły ponownie stać się tarliskami dorsza.

Informacje na temat wlewu przekazał dziś Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, który nadzorowany jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zarówno MIR - PIB, jak i inne instytuty badawcze będą śledzić rozprzestrzenianie się wód wlewowych w Bałtyku.

Baltyk.info na serwisach społecznościowych: